Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Oświadczenie o otrzymaniu wsparcia

 

Beneficjent P.P.H.U. ”DREWMAR” ZBIGNIEW JANGAS korzysta z dofinansowania o wartości 3 458 655,00 PLN otrzymanego od Norwegii.

 

Cele projektu

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy DREWMAR poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa autorskiej technologii produkcji palet drewnianych. Działania zaplanowane w projekcie są wpisują się w Schemat technologie przyjazne środowisku. Planowane do zaimplementowania rozwiązania cechuje się znacznym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej, jak i znacznym zmniejszeniem odpadowości.

 

Rola funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

 

Priorytety na ten okres to:

  • innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Oficjalna strona projektu Norway Grants

Norway Grants (www.norwaygrants.pl)

 

Profil facebook firmy

 

Szanowni Państwo, zapraszamy też do śledzenia naszego profilu facebookowego. Na jego łamach będziemy dzielić się aktualnościami z procesu realizacji grantu.

https://pl-pl.facebook.com/PPHUDrewmar/

 

Osoby odpowiedzialne za marketing

Zbigniew Jangas tel. 603-647-031
Kamila Kowalczyk tel. 695-555-553

 

Zapraszamy również do aktualności

 

W miarę postępów prac związanych z otrzymanym grantem, będziemy publikować treści również w naszej zakładce aktualności.