Jako nieliczni w branży możemy pochwalić się posiadaniem certyfikatu CE na drewniane wyroby konstrukcyjne. Potwierdza to, że jakość produkowanych przez nas towarów  jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej. Regularnie poddajemy się kontrolom przez zewnętrzne Jednostki Certyfikujące, co daje pełną gwarancję, że zakupiony w naszym tartaku towar spełnia wymagane normy.

Nasze przedsiębiorstwo jest również producentem palet UIC, na podstawie licencji przyznanej przez Związek Producentów EUROPALET UIC.

Posiadamy również certyfikat na produkcję wyrobów FITOSANITARNYCH. Potwierdza to nadany nam numer w krajowym rejestrze firm spełniających warunki produkcji materiałów opakowaniowych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych.