Jako nieliczni w branży możemy pochwalić się posiadaniem certyfikatu CE na drewniane wyroby konstrukcyjne. Potwierdza to, że jakość produkowanych przez nas towarów  jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej. Regularnie poddajemy się kontrolom przez zewnętrzne Jednostki Certyfikujące, co daje pełną gwarancję, że zakupiony w naszym tartaku towar spełnia wymagane normy.