Beneficjent

PPHU DREWMAR ZBIGNIEW JANGAS  

realizuje projekt pn.:

„Wzrost poziomu konkurencyjności firmy DREWMAR poprzez zaoferowanie udoskonalonej tarcicy

lokalnie wzmocnionej, jak i nowego produktu w postaci mebli z palet.”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci udoskonalonego produktu (tarcica lokalnie wzmocniona), jak i całkiem nowego produktu, wcześniej nie produkowanego (meble z palet).

Wartość projektu : 4 660 287,96 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 1 704 983,40 PLN

Projekt realizowany w okresie 09.05.2019 – 31.07.2019r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Zbigniew Jangas, telefon 603-647-031.